Ogłoszenia

Informacja dla emerytowanych pracowników Szkoły, którzy chcą ubiegać się o środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
****
Wniosek o przyznanie środków dla emerytowanych pracowników Szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie (prosimy o podpisanie w dwóch miejscach!!)
(do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie lekarskie, PIT otrzymany z ZUS, faktury/rachunki)