Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

Ogłoszenia

Informacja dla emerytowanych pracowników Szkoły, którzy chcą ubiegać się o środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - nowy wniosek obowiązujący od 25.05.2018 r.
****
Wniosek o przyznanie środków dla emerytowanych pracowników Szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie (prosimy o podpisanie w trzech miejscach!!)
(do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie lekarskie, PIT otrzymany z ZUS, faktury/rachunki)
Do wniosku OBOWIĄZKOWO należy dołączyć podpisaną klauzulę dot. przetwarzania danych osobowych - KLAUZULA

*****

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 - PLAN