Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

Technik dentystyczny

 

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Wykaz odzieży i narzędzi protetycznych potrzebnych na I rok - tech. dentystyczny: PDF

Kształcimy techników dentystycznych w kierunku protetyki stomatologicznej i ortodoncji. Program nauki obejmuje wykłady i ćwiczenia w szkole. Zajęcia praktyczne odbywają się we własnych, bardzo dobrze wyposażonych pracowniach i gabinetach stomatologicznych na terenie szkoły. Do głównych przedmiotów należą:

 • anatomia z fizjologią
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • zdrowie publiczne
 • materiały i technologie w technice dentystycznej
 • teoria ortodoncji
 • teoria techniki dentystycznej
 • pracownia modelarstwa
 • pracownia techniki ortodontycznej
 • pracownia techniki dentystycznej
 • psychologia
 • język migowy
 • język angielski zawodowy
 • wychowanie fizyczne
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa


Kierunek posiada pracownie, w których prowadzone są zajęcia z przedmiotów zawodowych: techniki dentystycznej, techniki ortodontycznej, modelarstwa, polerownia – piaskarnia, odlewnia metalu. Zajęcia praktyczne odbywają się we własnych bardzo dobrze wyposażonych pracowniach i gabinetach stomatologicznych na terenie szkoły.

Szkoła umożliwia poszerzanie umiejętności i wiadomości z zakresu najnowszych technik w ramach bezpłatnych kursów i szkoleń, sponsorowanych przez wiodące firmy stomatologiczne. Również na terenie szkoły odbywają się szkolenia organizowane przez firmy będące przedstawicielami zachodnich koncernów stomatologicznych. Nauka na kierunku trwa dwa i pół roku systemem semestralnym. Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu którego otrzymują tytuł:

Technika Dentystycznego

Absolwenci tego kierunku mogą uzyskać zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej w prywatnych pracowniach techniki dentystycznej i ortodoncji.