Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

Technik farmaceutyczny

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

 

Kierunek szkolący kwalifikowany średni personel farmaceutyczny w zakresie produkcji leków na skalę apteczną i przemysłową oraz dystrybucji i analizy leków. Do głównych przedmiotów należą:

 • farmakognozja
 • farmakologia
 • technologia postaci leków
 • analiza leków
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • pracownia technologii postaci leków
 • pracownia farmakognozji
 • pracownia analizy leków
 • anatomia z fizjologią
 • zdrowie publiczne
 • technologie informatyczne
 • wychowanie fizyczne
 • psychologia
 • język migowy
 • język angielski zawodowy
 • język łaciński
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa

Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych: technologii postaci leków, farmakognozji, laboratorium analizy leków, anatomicznej i pracowni komputerowej. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest poza szkołą w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych i hurtowniach farmaceutycznych.

Nauka na kierunku trwa dwa lata systemem semestralnym. Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu którego otrzymują tytuł:

Technika farmaceutycznego

Absolwent szkoły może podejmować pracę w:

 • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych
 • punktach aptecznych
 • sklepach zielarsko-medycznych
 • hurtowniach farmaceutycznych
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz zakładach przetwórstwa zielarskiego
 • laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego, spożywczego.