Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

Zajęcia ćwiczeniowe w Pracowni Techniki Dentystycznej

 

Szkolna Pracownia RTG

 

Uczniowie kierunku Technik farmaceutyczny w szkolnych pracowniach:
Pracowni Analizy Leków oraz Pracowni Technologii Postaci Leków

 

Nowocześnie i profesjonalnie wyposażony gabinet stomatologiczny

Uczniowie kierunku Technik dentystyczny w czasie stażu z zakresu technologii CADCAM

Uczniowie kierunku Technik dentystyczny w czasie kursu z zakresu freztechniki

Budynek Szkoły

Światowe trendy w naszej szkole - kurs z zakresu implantologii dla uczniów kierunku Technik dentystyczny

Kurs - protezy Overdentures

Wakacyjny (miesięczny) staż u pracodawcy dla kierunku Technik dentystyczny

"System zapewnienia jakości w diagnostyce radiologicznej dla techników elektroradiologów" - 3 edycje kursu (2013 r.)

Kurs z zakresu licowania cyrkonu porcelaną (Technik dentystyczny)

"Ergonomia w gabinecie stomatologicznym" (kurs dla uczniów kierunku Higienistka stomatologiczna)

"Kosmetyczne elementy utrzymujące protezy częściowe nieosiadające" - kurs dla Techników dentystycznych

Lipcowy staż wakacyjny 2013 dla uczniów kierunku Technik dentystyczny

Przegląd szkolnych pracowni - IV/V 2014 r.