Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

 


 

Sprawa nr KMSP/Z/9/2017 

ZAPROSZENIE II (rozeznanie rynku) na realizację zadania pn. 

Dostawa pomocy dydaktycznych - utensylii aptecznych

        dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1, ul. Zamojskiego 58 w Krakowie.

        

         Załączniki do pobrania:

 

Zał nr 1 - zaproszenie

 

Zał. nr 2 - formularz ofertowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE- UTENSYLIA

 

Sprawa nr KMSP/Z/8/2017 

ZAPROSZENIE II (rozeznanie rynku) na realizację zadania pn. 

Dostawa pomocy dydaktycznych - środków leczniczych

        dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1, ul. Zamojskiego 58 w Krakowie.

        

         Załączniki do pobrania:

 

Zał nr 1 - zaproszenie

 

Zał. nr 2 - formularz ofertowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE- ŚRODKI LECZNICZE

 

 

Sprawa nr KMSP/Z/1/2017 

ZAPROSZENIE na realizację zadania pn. 

Dostawa pomocy dydaktycznych - środków leczniczych

        dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1, ul. Zamojskiego 58 w Krakowie.

        

         Załączniki do pobrania:

 

Zał nr 1 - zaproszenie

 

Zał. nr 2 - formularz ofertowy

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE- ŚRODKI LECZNICZE

 

 

Sprawa nr KMSP/Z/2/2017

 

ZAPROSZENIE na realizację zadania pn. 

Dostawa pomocy dydaktycznych - utensylii medycznych

        dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1, ul. Zamojskiego 58 w Krakowie.

 

   Załączniki do pobrania:

 

Zał nr 1 - zaproszenie

Zał. nr 2 - formularz ofertowy

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE- UTENSYLIA

 

 

 

Sprawa nr KMSP/Z/3/2017

 

ZAPROSZENIE na realizację zadania pn. 

Dostawa pomocy dydaktycznych - szkła laboratoryjnego

        dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1, ul. Zamojskiego 58 w Krakowie.

 

   Załączniki do pobrania:

 

Zał nr 1 - zaproszenie

Zał. nr 2 - formularz ofertowy

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE- SZKŁO LABORATORYJNE

 

 

 

Sprawa nr KMSP/Z/4/2017

 

ZAPROSZENIE na realizację zadania pn. 

Dostawa pomocy dydaktycznych - ziół

        dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1, ul. Zamojskiego 58 w Krakowie.

 

   Załączniki do pobrania:

 

Zał nr 1 - zaproszenie

Zał. nr 2 - formularz ofertowy

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE- ZIOŁA

 

Sprawa nr KMSP/Z/5/2017

 

ZAPROSZENIE na realizację zadania pn. 

Dostawa pomocy dydaktycznych - odczynników

        dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1, ul. Zamojskiego 58 w Krakowie.

 

   Załączniki do pobrania:

 

Zał nr 1 - zaproszenie

Zał. nr 2 - formularz ofertowy

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE- ODCZYNNIKI

Sprawa nr KMSP/Z/6/2017

 

ZAPROSZENIE na realizację zadania pn. 

Dostawa pomocy dydaktycznych - środków stomatologicznych

        dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1, ul. Zamojskiego 58 w Krakowie.

 

   Załączniki do pobrania:

 

Zał nr 1 - zaproszenie

Zał. nr 2 - formularz ofertowy

Zał. nr 3 - wzór umowy

Zał. nr 4

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE- ŚRODKI STOMATOLOGICZNE

 

Sprawa nr KMSP/Z/7/2017

 

ZAPROSZENIE na realizację zadania pn. 

Dostawa pomocy dydaktycznych - zestaw do EKG

        dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1, ul. Zamojskiego 58 w Krakowie.

 

   Załączniki do pobrania:

 

Zał nr 1 - zaproszenie

Zał. nr 2 - formularz ofertowy

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE- ZESTAW DO EKG