Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

25.05.2018r. 

Nr sprawy: KMSP/5/PN/2018                                           

 

Przetarg nieograniczony na  wykonanie zadania pn. na realizację zadania pn.
Remont pomieszczeń Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie Nr 563776-N-2018 z dnia 24.05.2018 r.

SIWZ wraz z załącznikami

Przedmiar robót

STWIORB

Informacja z otwarcia ofert - 19.06.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 26.06.2018 r. 

 

********* 

27.04.2018r.

Nr sprawy: KMSP/4/PN/2018                                           

 

Przetarg nieograniczony na  wykonanie zadania pn. na realizację zadania pn.
Remont pomieszczeń Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie.

 

Dokumenty do pobrania:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - 24.05.2018 r.

 

*********

17.04.2018r.

Nr sprawy: KMSP/3/PN/2018                                           

Przetarg nieograniczony na  wykonanie zadania pn. na realizację zadania pn.
"Centrum Kompetencji Zawodowych WM w branży medyczno-społecznej" w ramach projektu pn.
"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej
im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 ul. Zamojskiego 58 w Krakowie - dostawa przenośnych ssaków  stomatologicznych.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie Nr 546756-N-2018 z dnia 2018-04-17 r.

SIWZ wraz z załącznikami

Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 3

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT - 26.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY - 10.05.2018 r.

 

*******

17.04.2018r. 

Nr sprawy: KMSP/2/PN/2018                                            

 

          Przetarg nieograniczony na  wykonanie zadania pn. na realizację zadania pn.

        Dostawa pomocy dydaktycznych tj. odczynników chemicznych i środków leczniczych

        oraz utensylii aptecznych dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy

         Leszczyńskiej Nr 1 ul. Zamojskiego 58 w Krakowie.

Dokumenty do pobrania:

 Ogłoszenie Nr 546730-N-2018z dnia 17.04.2018r.

 SIWZ wraz z załącznikami

 zał. nr 1 - formularz cenowy- szczegółowy opis przed. zamówienia - dla części 1

 zał. nr 2 - formularz cenowy- szczegółowy opis przed. zamówienia - dla części 2

 zał. nr 3 - formularz cenowy- szczegółowy opis przed. zamówienia - dla części 3

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 17.04.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 25.04.2018 r.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT - 26.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

******

06.04.2018r.

Nr sprawy: KMSP/1/PN/2018                                            

                Przetarg nieograniczony na  wykonanie zadania pn. na realizację zadania pn

 

        Dostawa pomocy dydaktycznych tj. materiałów stomatologicznych, odczynników

        chemicznych i środków leczniczych oraz utensylii aptecznych dla Krakowskiej

        Medycznej  Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 ul. Zamojskiego 58

        w Krakowie.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie Nr 541072-N-2018z dnia 06.04.2018r.

SIWZ wraz z załącznikami

zał. nr 1 - formularz cenowy- szczegółowy opis przed. zamówienia - dla części 1

zał. nr 1 a - opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1  

        zał. nr 2 - formularz cenowy- szczegółowy opis przed. zamówienia - dla części 2

 zał. nr 3 - formularz cenowy- szczegółowy opis przed. zamówienia - dla części 3

 zał. nr 4 - formularz cenowy- szczegółowy opis przed. zamówienia - dla części 4

 

      ODPOWIEDŹ DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW - 12.04.2018 r.

      ODPOWIEDŹ nr 2 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW - 12.04.2018 r.

 

16.04.2018 e.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

17.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY