Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

11.08.2017r.

 Nr sprawy: KMSP/1/PN/2017                                             

 

Przetarg nieograniczony na  wykonanie zadania pn. na realizację zadania pn.


,,Centrum Kompetencji Zawodowych WM w branży medyczno-społecznej,, w ramach projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II,, dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 ul. Zamojskiego 58 w Krakowie - dostawa aparatu RTG wraz z akcesoriami ( wersja szkoleniowa bez podłączenia źródła promieniowania).

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE:

Zawiadomienie

 

 

12.10.2017r.

 Nr sprawy: KMSP/2/PN/2017                                             

Przetarg nieograniczony na  wykonanie zadania pn. na realizację zadania pn.

,,Centrum Kompetencji Zawodowych WM w branży medyczno-społecznej,, w ramach projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II,, dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 ul. Zamojskiego 58 w Krakowie - dostawa fantomów do ćwiczeń z modelami szczęki i żuchwy, modeli stymulacyjnych uzębienia, zestawów do zabiegów periodontologicznych, zestawów komputerowych do projektowania prac protetycznych.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE:

Zawiadomienie