Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

11.08.2017r.

 Nr sprawy: KMSP/1/PN/2017                                             

 

Przetarg nieograniczony na  wykonanie zadania pn. na realizację zadania pn.


,,Centrum Kompetencji Zawodowych WM w branży medyczno-społecznej,, w ramach projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II,, dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 ul. Zamojskiego 58 w Krakowie - dostawa aparatu RTG wraz z akcesoriami ( wersja szkoleniowa bez podłączenia źródła promieniowania).

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie Nr 571228-N-2017 z dnia 11.08.2017r.

SIWZ wraz z załącznikami

Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 5

 

Pytanie wykonawcy i odpowiedź zamawiającego do wszystkich wykonawców:

Pytanie i odpowiedź

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE:

Zawiadomienie