Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

Zgłoszenia na daną formę wsparcia - należy pobrać Formularz zgłoszeniowy u Lidera szkolnego (lub pobrać ze strony www.zjewm.edu.pl/, BIP, Modernizacja kształcenia zawodowego), wypełnić i przekazać Liderowi zgodnie z terminem rekrutacji na daną formę wsparcia. Informacje o terminach rekrutacji na poszczególne formy wsparcia będą ogłaszane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie szkoły.Rekrutacja będzie się odbywać zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, którego treść jest zamieszczona na tablicy ogłoszeń. Listy osób zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną na daną formę wsparcia będą ogłaszane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie szkoły. Dodatkowe informacje dotyczące zaplanowanych szkoleń można uzyskać u Lidera szkolnego.

   Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem Rekrutacji
 


ROK SZKOLNY 2015/2016


W ramach Projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" w ramach działania 9.2 Kapitał Ludzki-Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego:

 

Krakowska Medyczna Szkoła Policealna Nr 1 w Krakowie
ogłasza nabór dla techników dentystycznych na kurs

 

ZAAWANSOWANE TECHNIKI DENTYSTYCZNE - FREZTECHNIKA

 


termin: listopad - grudzień 2015
Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

 

Termin składania formularzy zgłoszeniowych:.16 - 20 listopad 2015

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH:

 

1.

Chabior Katarzyna

2.

Bobek Bożena

3.

Bismor Martyna

4.

Jeleń Zuzanna

5.

Bruździak Paulina

6.

Klaś Klaudia

7.

Bałaban Magdalena

8.

Dudziak Jolanta

9.

Hanzel Florentyna

10.

Rudziński Adam

 

 

lista rezerwowa:

 

  

1.

Wożniak Sylwia

2.

Gross Agnieszka

3.

Kawala Bartosz

4.

Domka Anna