Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

 

 

 

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

STAŻE U PRZEDSIĘBIORCÓW

Dokumentacja wymagana przy składaniu wniosku o udział w stażu u przedsiębiorcy:


1. Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku

2. Oświadczenie uczestnika projektu

3. Deklaracja - oświadczenie uczestnictwa w projekcie

4. Formularz zgłoszeniowy

5. Zakres danych powierzonych do przetwarzania


 

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

Dyrektor Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. S. Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie zaprasza uczniów
do udziału w kursach zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
organizowanych w roku szkolnym 2017/2018:

 

1. Ochrona radiologiczna pacjenta

2. Technologia CAD/CAM

3. Periodontologia od diagnozy do leczenia

Wymagana dokumentacja:

1. KOMUNIKAT

2. Regulamin - kursy

3. Oświadczenie - wizerunek

4. Załącznik nr 1 - Formularz ucznia

5. Załącznik nr 2 - Deklaracja

6. Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu

7. Załącznik nr 4 - Zakres danych osobowych

 


MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

Dyrektor Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. St. Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie zaprasza
nauczycieli Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. St. Leszczyńskiej nr 1 w Krakowie
do udziału w kursie zawodowym w ramach projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
organizowanym w roku szkolnym 2017/2018:

 Programy komputerowe w technice dentystycznej

 Wymagana dokumentacja:

1. Ogłoszenie

2. Regulamin - kursy dla nauczycieli

3. Załącznik nr 1 - formularz dla nauczycieli

4. Załącznik nr 2 - deklaracja uczestnictwa

5. Załącznik nr 3 - oświadczenie uczestnika projektu

6. Załącznik nr 4 - zakres danych osobowych

7. Załącznik nr 5 - oświadczenie wizerunek