Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

Zgłoszenia na daną formę wsparcia - należy pobrać Formularz zgłoszeniowy u Lidera szkolnego (lub pobrać z poniższych załączników, wypełnić i przekazać Liderowi zgodnie z terminem rekrutacji na daną formę wsparcia. Informacje o terminach rekrutacji na poszczególne formy wsparcia będą ogłaszane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie szkoły.Rekrutacja będzie się odbywać zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, którego treść jest zamieszczona na tablicy ogłoszeń. Listy osób zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną na daną formę wsparcia będą ogłaszane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie szkoły. Dodatkowe informacje dotyczące zaplanowanych szkoleń można uzyskać u Lidera szkolnego.

   Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem Rekrutacji
 MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

STAŻE U PRZEDSIĘBIORCÓW

Dokumentacja wymagana przy składaniu wniosku o udział w stażu u przedsiębiorcy:


1. Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku

2. Oświadczenie uczestnika projektu

3. Deklaracja - oświadczenie uczestnictwa w projekcie

4. Formularz zgłoszeniowy

5. Zakres danych powierzonych do przetwarzania