Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

Technik elektroradiolog

Dla uczniów  kształcących się w zawodzie technik elektroradiolog  zorganizowano kurs  „System zapewniania jakości w diagnostyce radiologicznej dla techników elektroradiologów” .
Podczas 35 godzin szkolenia 20 osób ( dwie edycje po 10 osób ) uczestnicy zapoznawali się m. in. z technicznymi aspektami  zapewnienia jakości obrazowania, sterowaniem procesem obróbki chemicznej błon rentgenowskich, kryteriami jakości i sposobami testowania aparatury diagnostycznej, jak również zasadami prowadzenia dokumentacji w tym zakresie.