Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II
Realizacja projektu

 

 

 *******************

Realizacja kursów/szkoleń w poprzednich latach

W ramach projektu: Zawodowa Przyszłość – program rozwoju dla szkół zawodowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zrealizowano dotychczas szkolenia dla uczniów:

 • Przyszłość i estetyka protez ruchomych-protezy termoplastyczne
 • Kurs farmacja KS Apteka
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w gabinecie z systemem Higieny Durr
 • Laboratoryjne wykonywanie aparatów stałych z elementami lutowania
 • Zaawansowane technologie dentystyczne-freztechnika
 • Elementy stomatologii minimalnej interwencji-nowoczesne podejście do pacjenta
 • Szkolenie ortodontyczne-zasady lutowania
 • Kurs pierwszej pomocy dla lekarzy dentystów oraz higienistek i asystentek stomatologicznych.
 • Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym.
 • Ceramika dentystyczna
 • Podstawy periodontologicznego przygotowania pacjenta do leczenia protetycznego
 • Motywacja i mobilizacja pacjenta do współpracy z zespołem stomatologicznym
 • Prawidłowa współpraca i komunikacja w stomatologii
 • Nowe trendy w implantopraktyce
 • Protetyka XXI wieku-technologia Cad/CAM
 • Biokompatybilność i estetyka w praktyce dentystycznej-ceramika cyrkoniowa
 • Protetyka biofunkcyjna TIF system protetyki całkowitej
 • Wprowadzenie do artykulacji i podstawy praktycznego wykorzystania artykulatora w laboratorium protetycznym

W roku 2010 zaplanowano w ramach projektu następujące szkolenia dla uczniów:

 • Ergonomia w gabinecie stomatologicznym dla asystentek i higienistek stomatologicznych.
 • Podstawowe oprogramowanie informatyczne gabinetu stomatologicznego i laboratorium protetycznego.
 • Projektowanie pracy protetycznej (wax-up, moc-up, klucz silikonowy, prace tymczasowe - długoczasowe)

Technik elektroradiolog

Dla uczniów  kształcących się w zawodzie technik elektroradiolog  zorganizowano kurs  „System zapewniania jakości w diagnostyce radiologicznej dla techników elektroradiologów” .
Podczas 35 godzin szkolenia 20 osób ( dwie edycje po 10 osób ) uczestnicy zapoznawali się m. in. z technicznymi aspektami  zapewnienia jakości obrazowania, sterowaniem procesem obróbki chemicznej błon rentgenowskich, kryteriami jakości i sposobami testowania aparatury diagnostycznej, jak również zasadami prowadzenia dokumentacji w tym zakresie.
Technik farmaceutyczny

Przyszli technicy farmaceutyczni  mieli okazję wziąć udział w Kursie obsługi programu KS Apteka. Podczas dwóch edycji kursu, w których uczestniczyło ponad 100 osób uczniowie mieli okazję praktycznie poznać program powszechnie używany w aptekach, którego znajomość jest niezbędna w przyszłej pracy zawodowej farmaceuty.

   
 

Higienistka stomatologiczna

Uczniowie kształcący się w zawodzie higienistka stomatologiczna mieli okazję wziąć udział kursach:

 • Z  zakresu udzielania I pomocy
  Podczas 8 godzinnego szkolenia 20 osób ( dwie edycje po 10 osób) zostało przeszkolonych pod kątem udzielania pomocy w nagłych przypadkach mogących zaistnieć podczas wizyty pacjenta w gabinecie stomatologicznym

  

   
 • „Prawidłowa komunikacja, współpraca, mobilizacja w zespole protetycznym Lekarz-Technik-Asystentka”
  Kurs dla 14 osób, które mogły podczas  8 godzinnego szkolenia zapoznać się aspektami organizacji pracy w gabinecie stomatologicznym pod kątem współpracy z laboratorium protetycznym.

Technik dentystyczny

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik dentystyczny  mieli okazję rozszerzyć swoje wiadomości teoretyczne, jak i umiejętności praktyczne poprzez uczestnictwo w kursach zapoznających ich z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w protetyce stomatologicznej:

 • Biokompatybilność i estetyka w praktyce dentystycznej – ceramika cyrkoniowa
  W kursie uczestniczyło 20 osób (dwie edycje po 10 osób), które podczas 2 dni zapoznało się z możliwościami estetycznej odbudowy  zębów poprzez wykonanie koron porcelanowych na podbudowie z cyrkonu. Na kurs składała się część teoretyczna, oraz część praktyczna (każdy z uczestników miał okazję wykonać taką koronę w odcinku przednim i bocznym łuku zębowego).
  
 
 • Najnowsze trendy w implantoprotetyce.
  W kursie uczestniczyło 20 osób ( dwie edycje po 10 osób ), które podczas 2 dni mogło zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie stomatologii – uzupełnieniami protetycznymi na bazie implantów. Każdy z uczestników w ramach części praktycznej kursu praktycznie wykonał kolejne etapy pracy uzupełnienia protetycznego na implancie.

 

  

 
 • Protezy overdentures na zębach własnych i implantach (wkłady kulkowe, belka)
  20 osób (dwie edytcje) podczas 2 dniowego kursu zapoznało się z alternatywnymi sposobami utrzymania uzupełnień protetycznych w jamie ustnej pacjenta. Każdy z uczestników w ramach części praktycznej kursu praktycznie wykonał kolejne etapy pracy (modelowanie i opracowywanie wybranych elementów - wkład kulkowy, belka).

   • Kosmetyczne elementy utrzymujące protezy częściowe nieosiadające
  10 osób podczas 2 dniowego kursu zapoznało się z alternatywnymi sposobami utrzymania uzupełnień protetycznych w jamie ustnej pacjenta. Każdy z uczestników w ramach części praktycznej kursu praktycznie wykonał kolejne etapy pracy (montaż patryc, wykonanie stopni i interlocków).


 • Protezy acetalowe
  Podczas 1 dniowego kursu 15 osób miało okazję zapoznać się z nowoczesnymi materiałami używanymi w technice dentystycznej. Poza częścią teoretyczną charakteryzującą prace wykonane z tego typu materiałów, oraz technologią wykonania uczniowie podczas pokazu mogli prześledzić kolejne etapy pracy, oraz poznać aparaturę niezbędną do wykonywania tego typu prac protetycznych.