Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

Zachęcamy do obejrzenia filmu przedstawiającego realizację w naszej szkole projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce:

FILM

 

 

Szkoła realizuje projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.