Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu przedstawiającego realizację w naszej szkole projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce:

FILM

 

 

Szkoła realizuje projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.