Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego
Rok szkolny 2017/2018

 

 

REKRUTACJA 2017/2018

 

Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych: 11 lipca 2017 r. – godz. 12.00

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informujemy, że z uwagi na wolne miejsca, prowadzimy rekrutację uzupełniającą na kierunki: Technik farmaceutyczny, Technik elektroradiolog, Higienistka stomatologiczna.


Na kier. Technik dentystyczny prowadzona obecnie jest rekrutacja na listę rezerwową.Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych i nieprzyjętych : 30 sierpnia 2017 r., godz. 12.00