Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

REKRUTACJA 2018/2019

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dn. 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 49 z późn. zm.) w przypadku wolnych miejsc, podania o przyjęcie do szkoły będzie można składać

do 30 SIERPNIA 2018 r. 

W przypadku wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach kształcenia, prowadzone będzie postępowanie uzupełniające.

 

W dniu 27 czerwca 2018 r. zostaną podane do wiadomości kierunki kształcenia, na które będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych i nieprzyjętych : 10 sierpnia 2018 r., godz. 12.00

 

 

 

Rozpatrzenie podań złożonych w terminie po 26 lipca 2018 r. i ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi – 30 sierpnia o godz. 12.00