Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego
Rok szkolny 2017/2018

 

 

REKRUTACJA 2017/2018

 

Składanie dokumentów: 2-26 czerwca 2017 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych: 11 lipca 2017 r. – godz. 12.00

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

W przypadku wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach kształcenia, prowadzone będzie postępowanie uzupełniające, które zakończy się 30 sierpnia 2017 r.

 

W dniu 3 lipca 2017 r. zostaną podane do wiadomości kierunki kształcenia, na które będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych i nieprzyjętych : 30 sierpnia 2017 r., godz. 12.00