Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

Terminy postępowania rekrutacyjnego
Rok szkolny 2017/2018

 

 

REKRUTACJA 2017/2018

 

Informujemy, że postępowanie na Rok Szkolny 2017/2018 zostało zakończone.