Technik farmaceutyczny

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

 

Informujemy, że zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 13.02.2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2017 poz. 622 z póżn. zm.), od roku szkolnego 2018/2019 nie prowadzi się naboru na kier. Technik farmaceutyczny.