Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

Higienistka stomatologiczna

 HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

 

  

  

 

-> Kierunek szkolący kwalifikowany, średni personel stomatologiczny profilu zabiegowego, profilaktyczno-oświatowego oraz instruktorsko-administracyjnego

-> Absolwent przygotowany do prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i profilaktyki stomatologicznej oraz wykonuje określone czynności i zabiegi higieniczno profilaktyczne i lecznicze pod kierunkiem lekarza stomatologa

-> Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

-> Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w profesjonalnie wyposażonej szkolnej         pracowni oraz w warunkach rzeczywistych – w gabinetach stomatologicznych

-> Nauka zawodu na sprzęcie wykorzystywanym na co dzień w pracy stomatologicznej

-> Możliwość ukończenia kursów i staży u pracodawców finansowanych ze środków UE, potwierdzonych CERTYFIKATEM!

Szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu w placówkach szkolenia praktycznego.
Na kierunku Higienistka stomatologiczna zajęcia praktyczne i praktykę zawodową, uczniowie naszej szkoły realizują m.in. w:
  • pracowniach stomatologicznych
  • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 

Ponadto, dzięki środkom płynącym z funduszy unijnych, uczniowie kierunku Higienistka stomatologiczna mają możliwość odbycia w trakcie nauki bezpłatnych kursów podnoszących umiejętności w danym zawodzie!

Uczniowie kierunku Higienistka stomatologiczna mają także możliwość odbycia w trakcie
nauki płatnego (otrzymują wynagrodzenie) stażu u pracodawcy!

 

 

 

REKRUTACJA 2018/2019

 

Rekrutacja została zakończona