Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

 

REKRUTACJA 2018/2019

 

 

Nauka rozpocznie się w lutym 2019 r.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE MOŻNA SKŁADAĆ JUŻ TERAZ - DO DN. 25.01.2019 !!!
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 - 15.00

Nauka w zawodzie ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA:

 

 

 

Absolwent kierunku ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych takich jak:

 

·     przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy

·    asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów

·    przygotowywanie i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii

·    wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego

 

 

Ponadto, dzięki środkom płynącym z funduszy unijnych, uczniowie kierunku Asystentka stomatologiczna mają możliwość odbycia w trakcie nauki bezpłatnych kursów podnoszących umiejętności w danym zawodzie!

Uczniowie kierunku Asystentka stomatologiczna mają także możliwość odbycia w trakcie
nauki płatnego (otrzymują wynagrodzenie) stażu u pracodawcy!