Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

Szkoła realizuje projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

 więcej informacji o realizacji Projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce


DYREKCJA KRAKOWSKIEJ MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ IM. STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ NR 1 informuje, że Szkoła otrzymała w roku szkolnym 2006/2007 pracownię komputerową w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.