Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

 

 

Szkoła realizuje projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 więcej informacji o realizacji Projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce

Realizacja projektu w Szkole - kliknij


DYREKCJA KRAKOWSKIEJ MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ IM. STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ NR 1 informuje, że Szkoła otrzymała w roku szkolnym 2006/2007 pracownię komputerową w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.