Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1