Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

 

 

 

 
 
                    

Jesteśmy szkołą publiczną, bezpłatną, która kształci absolwentów szkół średnich w systemie dziennym. Przyjmujemy absolwentów szkół średnich na podstawie świadectwa ukończenia szkoły, bez egzaminów wstępnych. Można u nas zdobyć atrakcyjny zawód w krótkim czasie - w zależności od kierunku kształcenia nauka trwa 2 lata lub 2,5 roku. Nasi absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie w aptekach, gabinetach stomatologicznych, pracowniach protetycznych, pracowniach diagnostyki medycznej (USG, tomografii komputerowej, RTG i in.). Szkoła z 70-letnią tradycją kształcenia, ma uznanie na rynku pracy wśród pracodawców w Polsce i za granicą.

Szkoła zapewnia każdemu uczniowi realizację praktycznej nauki zawodu w placówkach szkolenia praktycznego.
Nauka w naszej szkole jest całkowicie bezpłatna! Wszelkie podręczniki czy pomoce naukowe dostępne są dla wszystkich uczniów w bibliotece szkolnej bądź szkolnych pracowniach. 
W trakcie nauki istnieje możliwość odbycia - finansowanych ze środków UE - bezpłatnych kursów oraz miesięcznych płatnych (uczeń otrzymuje wynagrodzenie) staży u pracodawców- szczegóły w zakładkach dot. poszczególnych zawodów!!

ZAPRASZAMY!

 

Prezentacja Szkoły

Higienistka stomatologiczna

Kierunek szkolący kwalifikowany, średni personel stomatologiczny profilu zabiegowego, profilaktyczno-oświatowego oraz instruktorsko-administracyjnego

Więcej

Technik
elektroradiolog

Kierunek szkolący kwalifikowany średni personel medyczny w zakresie wykonywania badań diagnostycznych i terapeutycznych.

Więcej

Technik
farmaceutyczny

Kierunek szkolący kwalifikowany średni personel farmaceutyczny w zakresie produkcji leków na skalę apteczną i przemysłową oraz dystrybucji i analizy leków.

Więcej

Technik
dentystyczny

Kształci techników dentystycznych w kierunku protetyki stomatologicznej i ortodoncji. Program nauki obejmuje wykłady i ćwiczenia w szkole.

Więcej